ქსენოფონტე ტაოხებისა და ხალიბების შესახებ

Xenophon - About Taokhs and Chalybs

Anabasis (B.C. 401-399)

ქსენოფონტე, ანაბასისი. აქ აღწერილია ბერძენთა ლაშქრის ბრძოლა კავკასიურ ტომ ტაოხების წინააღმდეგ, ტაოხების საფორტიფიკაციო სისტემა და მათი თავგანწირული ქმედება. მოკლედ აღწერილია მეორე ტომი - ხალიბები, მათი ტანსაცმელი და შეიარაღება.

After this they marched into the country of the Taochians five 1 stages--thirty parasangs--and provisions failed; for the Taochians lived in strong places, into which they had carried up all their stores. Now when the army arrived before one of these strong places--a mere fortress, without city or houses, into which a motley crowd of men and women and numerous flocks and herds were gathered--Cheirisophus attacked at once. When the first regiment fell back tired, a second advanced, and again a third, for it was impossible to surround the place in full force, as it was encircled by a river....

And here a terrible spectacle displayed itself: the women first cast their infants down the cliff, and then they cast themselves after 13 their fallen little ones, and the men likewise. In such a scene, Aeneas the Stymphalian, an officer, caught sight of a man with a fine dress about to throw himself over, and seized hold of him to stop him; but the other caught him to his arms, and both were gone in an instant headlong down the crags, and were killed. Out of this place the merest handful of human beings were taken prisoners, but cattle and asses in abundance and flocks of sheep.

From this place they marched through the Chalybes seven stages, fifty parasangs. These were the bravest men whom they encountered on the whole march, coming cheerily to close quarters with them. They wore linen cuirasses reaching to the groin, and instead of the ordinary "wings" or basques, a thickly-plaited fringe of cords. They were also provided with greaves and helmets, and at the girdle a short sabre, about as long as the Laconian dagger, with which they cut the throats of those they mastered, and after severing the head from the trunk they would march along carrying it, singing and dancing, when they drew within their enemy's field of view. They carried also a spear fifteen cubits long, lanced at one end. This folk stayed in regular townships, and whenever the Hellenes passed by they invariably hung close on their heels fighting. They had dwelling-places in their fortresses, and into them they had carried up their supplies, sot hat the Hellenes could get nothing from this district, but supported themselves on the flocks and herds they had taken from the Taochians.